Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

ilovegreen
12:17
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:17
- Ładne nogi, płaski brzuch czy fajne cycki? - Przede wszystkim jędrny mózg.
— ŻULCZYK MISTRZ
Reposted fromplugss plugss viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:17
3711 1d5e 500
Reposted fromSenyia Senyia viascorpix scorpix
12:16
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viascorpix scorpix
12:15
9541 959d
Reposted frominkteller inkteller viascorpix scorpix
ilovegreen
12:13
6660 0626
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viascorpix scorpix
12:13
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
12:13
ilovegreen
12:13
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
ilovegreen
12:10
Reposted fromzielono zielono viascorpix scorpix
12:09
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
ilovegreen
12:06
0145 1ba7
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix
ilovegreen
12:06
2805 2304
Reposted fromgreensky greensky viascorpix scorpix
ilovegreen
12:06
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viascorpix scorpix
ilovegreen
12:06
ilovegreen
12:06
1195 0756
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
ilovegreen
12:06
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
ilovegreen
12:06
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viascorpix scorpix
ilovegreen
12:06
6670 3bf1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
ilovegreen
12:06
Reposted fromdoener doener viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl