Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

18:51
You have to find the right distance between people. Too close, and they overwhelm you, too far and they abandon you.
— Hanif Kureishi, Intimacy (via hplyrikz)

Clear your mind here

(via hplyrikz)

Reposted fromfreakish freakish viatulele tulele
ilovegreen
18:51
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viatulele tulele
ilovegreen
18:51
2616 43b5 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathauturien thauturien
ilovegreen
18:51
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w
poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli
nie nosimy go w sobie…
— Ralph Waldo Emerson
ilovegreen
18:50
ilovegreen
18:50
Not me!
Reposted fromcats cats
ilovegreen
18:50
three is the charm
Reposted fromcats cats
ilovegreen
18:50
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
ilovegreen
18:49
2877 5e41 500
Reposted fromlemisz lemisz viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
ilovegreen
18:49
by Hannah Daisy.
Reposted frombzium bzium viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:49
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:49
2323 33c5
ilovegreen
18:49
Mówiłeś, że jesteś ze mną Boże, więc chodź Pokaż mi życie, to które znam to błazenada A może Nietzsche racje ma, ja nie wiem nadal
— TMK aka Piekielny - 05. Szpital Świętej Róży
ilovegreen
18:49
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover
ilovegreen
18:48
"Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia."
18:48
1786 b304 500

harveychan:

rosemary doodle 

Reposted fromspidermom spidermom viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:47
ilovegreen
18:47
7153 4418 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:46
5522 0a96
Reposted frompinkclouds pinkclouds viaSkydelan Skydelan
18:46
4780 b158

sensationsart:

The artist Magdalena Korzeniewska

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl