Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

ilovegreen
12:08
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viakasiula kasiula
ilovegreen
12:06
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viakasiula kasiula
12:06
8058 8d91 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakasiula kasiula
ilovegreen
12:06
3950 84b9
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
ilovegreen
12:06
3945 c835
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:02
5129 404a
Reposted fromyourjinx yourjinx viaSkydelan Skydelan
12:02
1120 fda8

sixpenceee:

counterhunter:

‘arent we supposed to have antlers or something’

‘fuck if i know’

'who cares we're mad cute'

Reposted fromlifeinthesburbs lifeinthesburbs viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:02
1981 476b 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
11:56
Reposted fromworst-case worst-case viaSkydelan Skydelan
11:56
6218 d103 500
Reposted fromkimik kimik viamigotka migotka
ilovegreen
11:56
9447 a5c2
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viamigotka migotka
ilovegreen
11:56
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatulele tulele
11:56
1227 860a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatulele tulele
ilovegreen
11:55
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
ilovegreen
11:53
ilovegreen
11:52
3656 8473
Reposted fromdelain delain viatulele tulele
ilovegreen
11:52
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viatulele tulele
ilovegreen
11:52

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatulele tulele
ilovegreen
11:52
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viatulele tulele
ilovegreen
11:51
2706 9dec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl