Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

ilovegreen
18:32
1756 8c2c 500
Reposted frommeem meem viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:32
3865 7551 500
Reposted fromexistential existential viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:32
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:31
8873 4a00 500
Reposted fromgrobson grobson viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:31
8872 7a1b 500
Reposted fromgrobson grobson viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:31
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:31
ilovegreen
18:31
ilovegreen
18:30
ilovegreen
18:28
ilovegreen
12:21
Reposted from1985 1985 viaikaris ikaris
12:21
12:21
0032 06f9
12:21
0031 a6aa

bigblueboo:

happy bot !!!

12:21
0555 e810 500
ilovegreen
12:21
7989 9699 500
12:20
5870 fffe 500
Reposted fromkimik kimik viathebelljar thebelljar
ilovegreen
12:20
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:20
ilovegreen
12:18
6698 deac
Reposted fromEkran Ekran viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl