Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

ilovegreen
20:53
ilovegreen
20:53
ilovegreen
20:53
20:53
4361 38ef 500

vineuphorie:

V I N E U P H O R I E

Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
ilovegreen
20:52
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viatulele tulele
20:52
4379 c392 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
20:52
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
ilovegreen
20:51
ilovegreen
20:51
Podobasz mi się Ledwoprzytomna z rana,
W tej śnieżnobiałej koszuli,
Bez niej- nawet bardziej.

Elegancko ubrana,
Odstawiona na imprezę,
Czy po niej
trunkiem uraczona.
Albo bardziej kolokwialnie:
Jak zaliczasz zgona. 

Podobasz mi się 
w strugach deszczu, które psują Ci fryzurę,
W promieniach słońca wywołujących grymas na Twojej twarzy
I wtedy gdy maskujesz pryszcza z nadzieją, że nikt nie zauważy.

Podobasz mi się 
z nieuczesanymi włosami,
Łuszczącym się naskórkiem 
i rozdwojonymi końcówkami,
Ze złamanym paznokciem
i brzydkimi skórkami.
Nawet z nieogolonymi nogami.

Podobasz mi się 
z gilem w nosie 
i jedzeniem między zębami.
Na siłowni cała spocona 
I podczas miłosnych uniesień,
gdy leżysz wycieńczona.

Podobasz mi się 
Tak po prostu 
I cierpię katusze, gdy
Brakiem akceptacji siebie ranisz swoją duszę.
Reposted fromlittlefool littlefool viatulele tulele
ilovegreen
20:39


Again some deep shit, StoicMike.
ilovegreen
20:39
2339 21f5 500
20:39
9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viathauturien thauturien
ilovegreen
20:38
5593 b696
Reposted fromlmn lmn viathauturien thauturien
20:35

Dancing

IN MY BEDROOM:

 

 IN BATHROOM:

 

WITH MY FRIENDS:

 

IN FRONT OF THE COMPUTER:

 

IN A PARTY:

 

20:35
ilovegreen
20:34
ilovegreen
20:34

awwww-cute: I saw these two napping in a market in Peru.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
20:34
3892 15ab 500
ilovegreen
20:33
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viathauturien thauturien
ilovegreen
20:33
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl