Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

ilovegreen
22:03
Reposted fromsteeleye steeleye viaoll oll
ilovegreen
22:03
Reposted fromvolldost volldost viaoll oll
ilovegreen
22:03
3144 6735 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoll oll
ilovegreen
22:03
ilovegreen
22:03
4211 48c7
Reposted fromapatia apatia viaoll oll
ilovegreen
22:03
3416 0f16
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
ilovegreen
22:02
*repost if
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
ilovegreen
22:02
9625 cdee 500
Reposted fromooxx ooxx viaoll oll
ilovegreen
22:02
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
ilovegreen
22:02
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
ilovegreen
22:02
Jestem tolerancyjny, ale bywa, że różne rzeczy mnie irytują. Uważam, że dobrze jest od czasu do czasu wyrzucić z siebie nagromadzone złości, pretensje – dla higieny i komfortu psychicznego. Nie można być wyłącznie dobrze wychowanym, zdystansowanym, akceptującym.
— Andrzej Chyra
Reposted fromPatij Patij viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
22:02
4940 db21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
22:02
5714 8fe1 500
Reposted fromoll oll
22:01
2889 2ca2 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
22:01
1965 a6d4
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
22:01
5716 b57c 500
Reposted fromoll oll
ilovegreen
22:01
5819 c352
Reposted fromDoopamina Doopamina viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
22:01
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
21:56
5251 71b8
Reposted fromWinglessMoth WinglessMoth viasatyra satyra
ilovegreen
21:56
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl