Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2016

ilovegreen
17:03
Reposted frombiru biru viacats cats
ilovegreen
17:03
5630 4dba
17:03
1837 9971
ilovegreen
17:03
ilovegreen
17:02
7570 0e4b 500
Reposted fromczinok czinok viaoll oll
ilovegreen
17:01
9211 ea09 500
Reposted fromTriforce Triforce viaoll oll
16:48
4846 9117 500
Reposted fromdominik dominik viaoll oll
ilovegreen
16:48
ilovegreen
16:48
ilovegreen
16:48
4960 c886 500
ilovegreen
16:47
ilovegreen
16:47
1861 4320 500
Reposted frombiru biru viaoll oll
ilovegreen
16:47
0415 04d5
Reposted fromtelewizja telewizja viaoll oll
ilovegreen
16:46
6306 027e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
ilovegreen
16:46
9234 ce05
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
ilovegreen
16:46

Ja po prostu za chwilę zwariuję albo zacznę myśleć o tym jakoś inaczej, z innej strony, albo w ogóle nie będę myślała.
Mówię do siebie: “Nie myśl. Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.”
Postanowiłam cały dzień robić porządek w szafie.
Porządek w szafie daje poczucie bezpieczeństwa. 
A równo poukładane stosy bielizny to jest to!
Wyjęłam letnie rzeczy, przewietrzyłam, trochę przy tym wypiłam. 
Potem wyjęłam zimowe, też przewietrzyłam, wypiłam. To jest to!

— Krystyna Janda, To jest to!
Reposted fromjustvi justvi viaoll oll
ilovegreen
16:45
Reposted frommondomg mondomg viaoll oll
ilovegreen
16:44
4019 0231
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
ilovegreen
16:44
1881 f6fd
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaoll oll
ilovegreen
16:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl