Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

ilovegreen
19:01
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— V. Hugo
Reposted frompyysia pyysia viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
19:01
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
19:01
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaSkydelan Skydelan
19:01
9692 95cc
Reposted fromicanread icanread viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
19:01
Na 50 doradców 1 przychodzi z pomocą.
— przysłowie irlandzkie
Reposted fromtraampek traampek viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
19:00
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaSkydelan Skydelan
19:00
3336 6d52 500

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

ilovegreen
19:00
drżę od nadmiaru kofeiny  myśląc o kształcie twej szyi
— Fisz
ilovegreen
18:04
0032 3683
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatulele tulele
ilovegreen
18:04
Reposted fromoll oll viatulele tulele
ilovegreen
18:04
6786 9239
Reposted fromscorpix scorpix viatulele tulele
ilovegreen
18:04
ilovegreen
18:03
ilovegreen
18:03
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
ilovegreen
17:49
ilovegreen
17:49
ilovegreen
17:49
Reposted frombluuu bluuu vianayantara nayantara
ilovegreen
17:48
Zawsze jak wychodzę na miasto to się dziwie, że ludzie mnie lubią.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromrawwwr rawwwr vianayantara nayantara
ilovegreen
17:48
Nie bój się płaczu, czasem w każdym coś pęka.
— Paluch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianayantara nayantara
17:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl