Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

ilovegreen
13:09
3576 374a 500
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatulele tulele
13:09
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viatulele tulele
ilovegreen
13:08
5809 ec71 500
ilovegreen
13:08
2749 acd5
Reposted frombruxa bruxa viathauturien thauturien
13:07
9306 447a 500

thebaconsandwichofregret:

this gets funnier when you see the time stamp

ilovegreen
13:06
7888 86c8 500
Reposted fromniefajna niefajna viathauturien thauturien
ilovegreen
13:06
8422 57a1 500
Reposted fromyannim yannim viacryingangel cryingangel
ilovegreen
13:06
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viathauturien thauturien
13:06
0105 dddb 500

dtnart:

eternal journey

a journey with no beginning or end in sight

13:06
0104 8442 500

tattooingisanart:

haeyum.o_o

ilovegreen
13:01
5772 db79 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
ilovegreen
13:00
13:00
ilovegreen
12:59
ilovegreen
12:58
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:58
2457 d35a 500
Reposted fromrol rol viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:51
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:51
8984 b0a0 500
Reposted fromsosna sosna viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:50
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
ilovegreen
12:50
9598 c5cf
Reposted fromrichardth richardth viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl